+ 48 604 15 24 24 info@bobry.eu

OFERTA

zabezpieczenia inżynierskie przed szkodami bobrowymi

Zabezpieczmy przed podkopywaniem, zgryzaniem i uszkodzeniami przez bobry takie obiekty jak:
– groble, wały przeciwpowodziowe oraz inne nasypy ziemne (kolejowe, drogowe etc.),
– urządzenia hydrotechniczne (jazy, mnichy, zastawki, przepusty etc.),
– cenne drzewa, sady, szkółki i uprawy rolne.

regulacja piętrzenia na tamach bobrowych

Instalujemy urządzenia do kontroli wysokości piętrzenia wody na tamach bobrowych. W czasie badań laboratoryjnych oraz terenowych opracowaliśmy kilkanaście typów urządzeń stosowanych w zależności od warunków hydrologicznych oraz typu doliny cieku wodnego.
Wykonywane przez nas zabezpieczenia pozwalają zapobiegać podtopieniom terenu oraz tworzyć na tamach bobrowych zbiorniki wodne o kontrolowanej wysokości piętrzenia, spełniające warunki tzw. „programu małej retencji”.

wsparcie prawne i procedowanie wniosków dotyczących bobrów

Oferujemy również wsparcie w procedurach składania wniosków i uzyskiwania zgody na rozbieranie tam bobrowych, modyfikację tam poprzez montaż urządzeń zapobiegających zalewaniu przyległych terenów, odłowy i przesiedlenia bobrów oraz odstrzał redukcyjny bobrów europejskich. Niewątpliwą zaletą nawiązania przez Państwa współpracy z naszym zespołem jest praktycznie całkowite odciążenie Państwa od większości prac związanych z uzyskiwaniem niezbędnych pozwoleń, inwentaryzacją bobrów oraz opracowywaniem sprawozdań.

odłowy i przesiedlanie borów oraz odstrzały redukcyjne

Przeprowadzamy odłowy ze stanowisk konfliktowych oraz wysiedlane bobrów w przygotowane wcześniej stanowiska bezkonfliktowe. Odłowy prowadzimy bez użycia psów do wypłaszania bobrów z nor w celu uniknięcia nadmiernego stresu dla zwierząt Cała procedura przebiega pod nadzorem lekarzy weterynarii w celu zapewnienia właściwego dobrostanu odłowionych, transportowanych i wprowadzanych do środowiska zwierząt.
Jesteśmy też jedyną w Polsce firmą wykonującą odstrzał redukcyjny bobrów na podstawie uzyskanych decyzji Regionalnego lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Skuteczność wykonania planowanego odstrzału redukcyjnego w przez naszą firmę wynosi aż 99%.

cennik

wycena prac wykonywanych przez nas zależy od wielu czynników – typu i wielkości zbiorników wodnych lub cieków, możliwości dostępu do ich brzegów, konieczności użycia sprzętu pływającego lub ciężkich maszyn etc. Prosimy o kontakt, w celu ich indywidualnej wyceny. W przypadku większych zleceń istnieje oczywiście możliwość negocjacji cen.

KONTAKT

„Bobry.eu” Enigma Renata Miszczuk

 

604-15-24-24

 

info@bobry.eu

 

ul. Renesansowa 27/12, 01 – 905 Warszawa

 

Skontaktuj się z nami

Administrator danych

8 + 1 =